Proces Type Catalogus

StyleCI github

De Proces Type Catalogus beschrijft de gebruikersreis waarmee een verzoek tot stand komt. Of om het simpel te zeggen het neemt een verzoektype en deelt deze op in stappen en secties. Hierbij moet het eindresultaat van een proces een geldig verzoek zijn. Het is dus mogelijk om properties vanuit een verzoek niet uit te vragen (ofwel niet op te nemen in een stap of sectie), mits deze property vanuit het verzoek type niet verplicht is.

Een verzoektype kan in principe door meerdere procestypen worden gebruikt, sterker nog de wens hiertoe vormt de basis voor het uit elkaar trekken van deze twee componenten. Een denkbeeldig voorbeeld hiervan zou zijn, als een gemeente aanvullende vragen heeft bij een verhuizing vanuit het buitenland. Deze aanvullende vragen zouden dan als niet verplicht kunnen worden opgenomen in het verzoektype. Vervolgens zouden het twee processen kunnen zijn: één voor verhuizingen binnen Nederland, waarbij de aanvullende vragen niet zijn opgenomen en één voor verhuizing van buiten Nederland waarbij deze vragen we worden gesteld.

Het is bijvoorbeeld ook goed denkbaar dat verschillende kanalen gebruik maken van verschillende processen die tot hetzelfde verzoek leiden (bijvoorbeeld een webformulier en chatbot).

In deze context is het wel belangrijk om te constateren dat de Proces Type Catalogus een gebruikers flow beschrijft voor het tot stand komen van een geldig verzoek, maar dat de Proces Type Catalogus op zich niet dwingend is.

Sterker nog het VTC en VRC ondersteunen het opstarten van (bijvoorbeeld Camunda) BPMN processen bij status wijzigingen, zoals het opstarten van een verzoek. Dat betekent dat een BPMN-engine ook in staat is om aan de hand van een verzoektype een verzoek te maken en te valideren, mét of zonder menselijke tussenkomst.

Bekijk repository bekijk documentatie

Conduction blauw past bij jou!

Ook werken of stage bij Conduction?

Wij zijn altijd op zoek naar gedreven, originele vakfanaten, pioniers en creatievelingen (to be). Voel je je aangesproken? Neem vooral contact met ons op! :)